Jaaropleiding Holistisch Doorbraakcoach

Transformatie in plaats van veranderen

null

Jaaropleiding Holistisch Doorbraakcoach

Transformatie in plaats van veranderen

20 jaar ervaring in één programma

Behaal duurzaam resultaat voor jezelf en jouw cliënten

Word onderdeel van een netwerk van gelijkgestemde coaches
20 jaar ervaring in één programma
Behaal duurzaam resultaat voor jezelf en jouw cliënten
Word onderdeel van een netwerk van gelijkgestemde coaches

De Jaaropleiding: vakmanschap & vrijheid

Leven en coachen vanuit vrijheid vraagt om een diepgaande transformatie. 

Coachen vanuit een open hart is een prachtige ambitie. Maar is dat genoeg om een wezenlijke transformatie naar vrijheid bij je cliënt creëren? Hoe kun je een ander meenemen achter de diepste laag van ego-patronen, naar de essentie van wie hij of zij werkelijk is? Dit vraagt een combinatie van vakmanschap en eigen vrijheid. Immers, je kunt zo diep werken met een ander als jezelf diepgang hebt bereikt.


Onze jaaropleiding is erop gericht je te begeleiden bij die transformatie in jezelf en het vakmanschap bij te brengen om een ander hierbij te begeleiden. 


De coaches die zich bij ons thuis voelen onderschrijven de kernwaarden; verbinden, vrijheid, diepgang en daadkracht en voelen een diepe gedrevenheid om het beste uit zichzelf en het leven te halen.
Unlimited Academy, de beste coachopleiding van Nederland

Waarom is transformatie belangrijk?

Als veranderen de enige constante is in het leven en vanzelf gaat, wat is dan de meerwaarde van een coaching gericht op slechts verandering? Wij zijn alleen geïnteresseerd in transformatie. Wij zien transformatie als een cumulatief van het geheel van processen van diepgaande verandering; bewustwording, intentionele overgave en gekozen ontwikkeling op het diepste niveau in de mens. Dit leidt tot blijvende verandering.


Wat is Doorbraakcoaching?

Wij zien de mens als een vrije ziel die een ego laag over die vrije ziel heeft ontwikkeld. De doorbraak is gerealiseerd wanneer de cliënt dit doorziet en erin slaagt om niet mee te gaan in de impulsen ervan maar kiest voor een leven in vrijheid.  Hoe zou het voor jou zijn als jij dergelijke doorbraken zelf hebt gerealiseerd en als Holistisch Doorbraakcoach deze diepgaande transformatie bij jouw cliënten teweegbrengt? Beeld je eens in.


Waarom is transformatie belangrijk?

Als veranderen de enige constante is in het leven en vanzelf gaat, wat is dan de meerwaarde van een coaching gericht op slechts verandering? Wij zijn alleen geïnteresseerd in transformatie. Wij zien transformatie als een cumulatief van het geheel van processen van diepgaande verandering; bewustwording, intentionele overgave en gekozen ontwikkeling op het diepste niveau in de mens. Dit leidt tot blijvende verandering. 

Wat is Doorbraakcoaching?

Wij zien de mens als een vrije ziel die een ego laag over die vrije ziel heeft ontwikkeld. De doorbraak is gerealiseerd wanneer de cliënt dit doorziet en erin slaagt om niet mee te gaan in de impulsen ervan maar kiest voor een leven in vrijheid.  


Hoe zou het voor jou zijn als jij dergelijke doorbraken zelf hebt gerealiseerd en als Holistisch Doorbraakcoach deze diepgaande transformatie bij jouw cliënten teweegbrengt? Beeld je eens in.

De voordelen

Deskundigen

Begeleiders van jouw journey zijn deskundig en écht betrokken.

Direct aan de slag

Je kunt na de opleiding direct als professionele coach aan de slag.

SNRO

Je studeert aan een SNRO hbo-geaccrediteerde opleiding.

Hybride studeren

Het is een hybride opleiding, studeren in je eigen tijd; heel efficiënt.


Praktijkervaring opdoen

Je doet tijdens de opleiding al praktijkervaring op.


Betrouwbaar en veilig

De lessen voelen als een veilige bron waarin je jezelf graag onderdompelt.


20 jaar ervaring in één programma

Ontdek onze beste technieken die al bij ruim 4.000 mensen het verschil hebben gemaakt

Voor wie?

Onderschrijf jij de holistische visie op de mens? En herken je holistisch werken, als essentieel bij blijvende transformatie? 

Wil jij als coach of psycholoog, op een diepere laag werken? 

Geloof jij in werken aan de oorzaken achter problemen i.p.v. knutselen aan symptomen? 

Dan is onze opleiding Holistische Doorbraakcoach zeker dé opleiding voor jou.

20% van onze studenten zijn hoger opgeleide professionals en managers die meer intermenselijke diepgang in hun werk wensen. Ook dat vinden zij in de Holistische Doorbraakcoach methode.

Voor wie?

Onderschrijf jij de holistische visie op de mens? En herken je holistisch werken, als essentieel bij blijvende transformatie? 

Wil jij als coach of psycholoog, op een diepere laag werken? 

Geloof jij in werken aan de oorzaken achter problemen i.p.v. knutselen aan symptomen? 

Dan is onze opleiding Holistische Doorbraakcoach zeker dé opleiding voor jou.

20% van onze studenten zijn hoger opgeleide professionals en managers die meer intermenselijke diepgang in hun werk wensen. Ook dat vinden zij in de Holistische Doorbraakcoach methode.

Jaaropleiding Holistisch Doorbraakcoach

€ 7.500,- 

Jaaropleiding Holistisch Doorbraakcoach

  • Je wil coachen vanuit vakmanschap en eigen vrijheid
  • Je wil de kwaliteit van een SNRO hbo-geaccrediteerde opleiding
  • Je wil werken aan de oorzaken i.p.v. symptomen


Dan is dit de meest complete opleiding die je zult tegenkomen. 
Je profiteert van de jarenlange ervaring van absolute topcoaches.

T​​​​estimonials

Algemene informatie

Datum

We beginnen vol enthousiasme in 4 september met de opleiding.

Investering

We vragen je € 7.500,- ex BTW voor deze levens veranderende reis.

Werktijden

Wij stoppen 2 lesdagen in 1 lesblok. Je kunt vast niet wachten om te beginnen en kan alvast een bakkie pakken om 8:30. We beginnen pas echt om 9:00. We zijn vaak zo lekker bezig dat je de tijd vergeet en het alweer 22:00 is voor je naar huis moet. De 2e dag sturen we je al om 18:00 weg.

Locatie

In het midden van het land ligt een prachtige boerderij aan de rand van een natuurgebied. Dat is de setting en de energie voor onze journey met elkaar.

Waar bestaat de opleiding uit?

In de reis die je in deze opleiding maakt doorloop je 6 fases

De eerste 3 fases zijn sterk gericht op je eigen ontwikkeling en verdieping. Je begint metten met het ontwikkelen van de combinatie van eigen vrijheid en vakmanschap. We gebruiken daarbij lesmateriaal, literatuur en veel werkvormen om zelf de kracht van de interventies te ervaren.

Fase 1: bewustwording

Fase 1 heeft als thema bewustwording, en je begrijpt dat die reis van binnen plaatsvindt. Van daaruit leert je jezelf sterk te verbinden met de ander en je verdiept jouw vaardigheden als communicatie professional. Fase 1 ontsluierd ook de wereld van gedachten vanuit moderne wetenschappelijke inzichten en je bekwaamt je in het toepassen van de kracht van de gedachten op het coachproces.

Fase 2: de houding van de coach

Fase 2 Gaat over de houding van de coach, de visie achter onze methode en de bestaande, mens-eigen systemen.

Coaching is een hele directe, hele intieme manier van beïnvloeding. Dat vraagt van de coach een houding die zowel integer is als doeltreffend.

De visie van waaruit iemand haar werk doet bepaalt volledig de insteek en daarmee het resultaat. Goed weten van waaruit je keuzes maakt in de coaching, draagt bij aan jouw professionaliteit. 

Om een goed besef te krijgen wie we zijn als mens, is het belangrijk om te gaan begrijpen hoe wij in elkaar zitten, op een manier die overstijgend is aan conflicterende visies van bijvoorbeeld religies, levensovertuigingen en wetenschap.

Fase 3: ons holistisch mensbeeld

Ons holistisch mensbeeld laat ons de mens in zoveel mogelijk aspecten bekijken. Het doel daarbij is op een zo diep mogelijk oorzakelijk niveau kunnen werken. Deze fase gaan we langs een paar assen die diepte in. Een psychologisch perspectief vanuit westerse filosofie en een psychologisch perspectief vanuit oosterse filosofie maken duidelijk dat er op verschillende manieren naar een mens gekeken kan worden. We zullen de effecten van die verschillen doorzien en keuzes maken. Daarnaast hebben we het ontrafelen van de ego structuur ontwikkeld tot een gefaseerd reproduceerbaar proces wat tot ervoor zorgt dat de client in een minimum aan tijd een maximum aan inzichten verkrijgt. Natuurlijk pas je ook dit eerst toe op jezelf.

Fase 4: emoties

Emoties spelen een belangrijke rol in de homo sapiens. We zien onszelf graag als rationele wezens en verdringen het liefst opkomende emoties maar welke gezondheidsgevolgen heeft dat? Terwijl we van nature een zelfregulerend mechanisme hebben om wel gezond met emoties om te gaan. Deze fase geeft ons de tools en vaardigheid om cliënten te begeleiden om hun emoties op de natuurlijke manier te laten verlopen. In het fysieke domein speelt zich heel veel af. De mens is één grote biochemische fabriek. Die processen worden beïnvloed door mentale en emotionele processen en vice versa. Het is daarom van belang om een aantal essentiële processen te leren kennen met het doel om die ook te kunnen gebruiken ten bate van de client.

Fase 5: beoefenen van daadwerkelijke doorbraakmethode

Je zou kunnen zeggen dat je nu vrijwel alle bouwsteentjes hebt en dat je nu kunt gaan bouwen. Je hebt alle elementen op jezelf toegepast en beoefend met jouw klasgenoten. Je bent klaar voor het echte werk. Vakmanschap in coaching kan je alleen maar opdoen en fijn slijpen in de praktijk. Deze fase gaat over het beoefenen van de daadwerkelijke doorbraakmethode. Zowel onderling als met mensen buiten de opleiding doe je praktijkervaring op. Met de mentoren van ons team analyseer je de casuïstiek. Hier maak je reuze stappen op weg naar je einddoel; een volwaardige professionele Holistische Doorbraakcoach.

Fase 6: examen

Nu alle bouwsteentjes op de juiste plek terecht zijn gekomen en zowel de onderbouwende theorie als de praktijk geen geheimen meer voor je heeft, mag je op het examen laten zien hoe goed je bent. Natuurlijk sluiten we het opleidingsjaar af met een feestelijke diploma uitreiking.

Meld je aan voor het jaarprogramma